За поръчки
ОНЛАЙН МАГАЗИН:
+359 883 98 56 56
Политиката за качество на Waterfall се основава на принципа на „уважение към хората“. Това е основата на подхода TQM (общо управление на качеството) във Waterfall. Практиките за цялостно управление на качеството, реализирани във всички процеси на компанията, създадоха значителни резултати в постигането на удовлетвореност на клиентите и в приноса към социалния живот като отговорна компания и гражданин.

„Управление чрез цели“ е основният стълб на TQM във Waterfall за прилагане на политиката за качество, базирана на хората, в ежедневните работни практики. Във всички процеси се поставят цели с философия за непрекъснато усъвършенстване и следвани от управление за изпълнение и реализация. Управлението на водопада е чувствително и внимателно, като дава възможност на хората да насърчават тези да използват своята креативност и инициатива, така че да се постигне непрекъснато подобрение на всички процеси и да се постигне удовлетвореност и щастие на клиентите в края. Това е добре прието като естествен път за преследване на фирмената визия.

В рамките на тази концепция Waterfall успешно придоби международни сертификати за качество ISO 9001:2008, ISO TS 16949, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Сравнение на продукти