За поръчки
ОНЛАЙН МАГАЗИН:
+359 883 98 56 56

Новини

Регламент за етикиране на гуми на територията на ЕС 2020/740

Новини

Новини

2021-03-23T07:57:36+02:00 Новини Новини Новини

Регламент за етикиране на гуми на територията на ЕС 2020/740

Нов регламент (EO)№ 1222/2009 на Европейския парламент

От 1 ноември 2012 г. всички гуми за леки и лекотоварни превозни средства, продавани в Европа, трябва да носят специални нови етикети. Новият етикет на гума От 1 ноември 2012 г. всички гуми за леки и лекотоварни превозни средства, продавани в Европа, трябва да носят специални нови етикети. Новият етикет на гума 2021-08-17T09:27:57+03:00 Регламент за етикиране на гуми на територията на ЕС 2020/740
Сравнение на продукти